Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná 1. august 2022.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

Xandar s.ro. s.r.o.
Petőfiho 376/27
991 25 Čebovce
Slovensko
E -mail: ka.tnaived@ofni
Telefónne číslo: +421 904 681 921

VAT ID: SK2121408388

Právny zástupca (zástupcovia) Xandar s.ro. s.r.o.:

Kristián Balga

1. Základný

1.1 Sme zaregistrovaní v Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 42248/S pod licenciou alebo registračným číslom:

53551729

1.2 V súlade s nariadením o online riešení spotrebiteľských sporov (nariadenie o RSO):

Radi by sme vás informovali o možnosti spotrebiteľov podávať sťažnosti na platforme Európskej komisie pre riešenie sporov online, ktorú nájdete na nasledujúcej adrese URL: ec.europa.eu/odr

Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou radou.

2. Nasledujúce informácie sú povinné podľa nemeckého práva.